Αναστολή της δωρεάν μεταφοράς φοιτητών σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη

Καμία πόλη της Θράκης πλέον δεν έχει δωρεάν φοιτητική μετακίνηση

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης ανεστάλη ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2023, όπως επίσημα ανακοίνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τί σημαίνει αυτό εκ των πραγμάτων; Ότι πλέον καμία πόλη της Θράκης δεν παρέχει δωρεάν φοιτητική μετακίνηση στις πανεπιστημιουπόλεις, ενώ η συγκεκριμένη κατάσταση στην Κομοτηνή επικρατεί εδώ και μήνες. Οι αντιδράσεις των φοιτητών είναι αποσπασματικές και όχι συλλογικές. Οι φοιτητές επιθυμούν τη δωρεάν μετακίνηση, καθώς η πανεπιστημιούπολη βρίσκεται εκτός πόλης, όμως οι όποιες διεκδικήσεις μέχρι στιγμής, δυστυχώς δεν έχουν φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Η διοίκηση τονίζει ότι υπάρχει βούληση για τη συνέχιση της δωρεάν μετακίνησης και πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Η ανακοίνωση του ΔΠΘ για την αναστολή της δωρεάν μετακίνησης σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη έχει ως εξής: «Οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε” και με το “Αστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης Μεταφορική Τουριστική Α.Ε” για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, είχαν αρχική διάρκεια για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, δηλαδή για χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 30-06-2021 και από 01-09-2021 έως 30-06-2022, και με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις επιπλέον μήνες, δηλαδή από 01-09-2022 έως 24-12-2022.

Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της δωρεάν μεταφοράς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχώρησε με βελτιωμένους όρους (35% αύξηση της Τιμής Αναφοράς για κάθε δρομολόγιο) σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη “Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης” (Αριθ. Διακήρυξης: 715/2022).

Ωστόσο, δυστυχώς, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ενώ για την πόλη της Αλεξανδρούπολης υποβλήθηκε μια προσφορά, όμως δεν θέλησαν να υποβάλουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε αυτή απορρίφθηκε. Έτσι ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μία παροχή, που μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων, μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσέφερε στους φοιτητές του. Για την προσφορά αυτή απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι που προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, καθώς δεν λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση. Υπάρχει πάντα η βούληση της διοίκησης του Πανεπιστημίου για τη συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών μας και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη αυτού του σκοπού».

{Πηγή δημοσίευσης: https://xronos.gr/, του Ανδρέα Αγελαρίδη, 4/1/2023}