Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας Αλεξανδρούπολης σε πρόγραμμα Erasmus+

Το Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Finding Our Roots” που υλοποιεί, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση συντονιστών του προγράμματος που έγινε στο Trollhattan της Σουηδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε από 27 έως 30 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε για το ποιες δραστηριότητες θα γίνουν σε κάθε συνάντηση κινητικότητας και τα δύο σχολικά έτη. Επίσης αποφασίστηκαν οι συμμετοχές των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Η πρώτη συνάντηση με τη συμμετοχή μαθητών θα γίνει στη Matera της Ιταλίας από 11 έως 16 Μαρτίου 2019. Το σχολείο θα συμμετάσχει με δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 5/12/2018}