Η Αλεξανδρούπολη αποκτά το δικό της τουριστικό προϊόν & brand name

Προσπάθεια για την ανάδειξη της ομορφιάς και των αξιοθέατων της Αλεξανδρούπολης, αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή.

Το εγχείρημα αφορά στην τουριστική προβολή του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου.

Οι ενέργειες τουριστικής προβολής σε γενικές γραµµές θα περιλαµβάνουν:

α) Μελέτη τουριστικού προϊόντος και στρατηγική στόχευσης (κύριες αγορές, αγορές προς ανάπτυξη, ανάδειξη µοναδικών χαρακτηριστικών προορισµού, προσφέροντας εµπειρίες, ευκαιρίες ανάπτυξης κ.λ.π.)

β) Ανάπτυξη δηµιουργικού περιεχοµένου (short stories και φωτογραφικό υλικό) που θα ενσωµατώνει τα µοναδικά χαρακτηριστικά του προορισµού

γ) Digital Media προώθηση µε ενέργειες προβολής στο Discovergreece.com Ecosystem Social Media Campaign και διαφηµιστική καµπάνια προώθησης

δ) Ενίσχυση του ενδιαφέροντος του τουριστικού προορισµού και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 1/4/2019}