Σάπες Ροδόπης

Σάπες Ροδόπης: Όχι στις ερευνητικές γεωτρήσεις για εξόρυξη χρυσού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Με το «όχι» των περιφερειακών υπηρεσιών, και με εργαλείο τις επιφυλάξεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Ανατολικής Μακεδονίας (2003) για τις επιπτώσεις …

Continue reading