Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Εξυγίανση της αγοράς μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Σε 27.000 επιχειρήσεις και 8.000 ελεύθερους επαγγελματίας μεταφράζεται η ανταπόκριση που έχει έως σήμερα ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα …

Continue reading