αρχαιολογικό μουσείο Αλεξανδρούπολης

Μεταφέρονται στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης αρχαία που που φυλάσσονταν στη Κομοτηνή

Στο νέο αρχαιολογικό μουσείο Αλεξανδρούπολης, επρόκειτο να μεταφερθούν τα αρχαία που φυλάσσονταν στο Μουσείο Κομοτηνής, με την φροντίδα των αρμόδιων …

Continue reading