Στον «πάγο» οι δόσεις προς την εφορία και τον Μάρτιο

Στην αναστολή καταβολής δόσεων και για το Μάρτιο προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Εξαιτίας του παρατεταμένου lockdown οι πληρωμές δόσεων ρυθμίσεων για τις κλειστές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας αλλά και η καταβολή του ΦΠΑ για τους κομιστές επιταγών η πληρωμή των οποίων έχει ανασταλεί κατά 75 ημέρες, αναστέλλονται.

Για τις κλειστές επιχειρήσεις η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και ελεγκτικά κέντρα για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή, παρατείνεται. Η απόφαση αφορά επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού, του πολιτισμού που παραμένουν υποχρεωτικά με κατεβασμένα ρολά, αλλά και εργαζόμενους σε αναστολή. Η καταβολή της δόσης μεταφέρεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί.

Αναφορικά με τους κομιστές επιταγών, παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) οι οποίες οφειλές έληξαν από 1-2-2021 έως 28-2-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28-2-2021 και την 31-3-2021. Δικαιούχοι της αναστολής πληρωμής του ΦΠΑ είναι επιχειρήσεις-κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου και δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1022/2021 απόφαση και εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 22/3/2021}