Πιστοποιήθηκε το Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας του Νοσοκομείου Ξάνθης

Στις 20/07/2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής υποστηρίζει το σύνολο των παθολογοανατομικών εξετάσεων του νοσοκομείου μας, αλλά και ιδιωτικών ιατρείων και κλινικών, διενεργεί ταχείες βιοψίες και λειτουργεί τμήμα ανοσοϊστοχημείας για διαγνωστικούς λόγους και για προσδιορισμό βιοδεικτών.

“Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Τμήματος, επιστημονικές, εργαστηριακές και διοικητικές, αποδεικνύει την ικανότητα και τη βούληση για την παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και αξιοπιστία. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να προάγει την ποιότητα και αποτελεί δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Θέτει επίσης μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους και πραγματοποιεί συνεχή έλεγχο της αποτελεσματικότητας.

Η Διοίκηση συγχαίρει και ευχαριστεί την υπεύθυνη παθολογοανατόμο Δρ. Σοφία Δ. Μαυροπούλου και τους εργαζόμενους του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής του Γ. Ν. Ξάνθης, που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης.” καταλήγει η ανακοίνωση της Διοκήτριας του Νοσοκομείου Έλενας Ροφαέλα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 8/9/2020}