Μαθητές του ΓΕΛ Τυχερού στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Το Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνεται σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέσω διαφόρων δράσεων, τα σχολεία – τα οποία συμμετέχουν σε εθελοντική βάση – έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες και τους στόχους της, καθώς και να μάθουν για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη δομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ΓΕΛ Τυχερού για την σχολική χρονιά 2018-19 συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα και στην πρόσφατη αξιολόγηση των δράσεων που εκπόνησαν και υλοποίησαν τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αξιολογήθηκε ως ένα από τα καλύτερα σχολεία του Προγράμματος.

Για την δημιουργία δε του ιστότοπου https://epasgeltycher.weebly.com/, που αφορά την συμμετοχή στο πρόγραμμα και παρουσιάζει τις δράσεις του σχολείου, έλαβε τα συγχαρητήρια των αρμοδίων.

Ως ένδειξη της αναγνώρισης και επιβράβευσης των δράσεων των μαθητών και καθηγητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσκαλέστηκαν να συμμετάσχουν 20 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί σε ημερίδα Euroscola στις 29 Νοεμβρίου 2019, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς Τσαπάνη Χρήστο και Γενηζεγκίνη Ζωή για τις στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις που υλοποίησαν μαζί με τους μαθητές του σχολείου καθώς και για τον ενθουσιασμό που επέδειξαν, τον οποίο μετέδωσαν και στους μαθητές.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr, 26/8/2019}