Ανοίγει για τα αυτοκίνητα η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης τα Σαβ/κα

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, στο πλαίσια της λήψης των γνωστών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, συνήλθε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και με την υπ΄αριθ. 20/2020 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων (πεζοδρόμηση) κάθε Παρασκευή από τις 20.00 έως την Κυριακή στις 24.00  από το ύψος της κάθετης οδού Έλλης “Αργώ” έως και την οδό Κύπρου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για όσο χρόνο ισχύουν οι έκτακτες συνθήκες και όσο ακόμη τότε ήταν κλειστά τα καταστήματα εστίασης, καφετέριες, πάρκα, γυμναστήρια κλπ

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, η Ε.Π.Ζ με την υπ΄αριθ. 21/2020 απόφασή της, διεύρυνε τα όρια των ισχυόντων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Β. Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος, από τον χώρο στάθμευσης “Φώτης Κοσμάς” έως και την οδό Κύπρου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακολούθως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 σε έκτακτη συνεδρίασή της η Ε.Π.Ζ με την απόφαση αριθ. 31/2020, αφού αποκλιμακώθηκε μέρος των μέτρων και επετράπη η λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και καφέ, ομόφωνα ενέκρινε την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων όχι από την Παρασκευή αλλά πλέον αντίστοιχα από το Σάββατο και ώρα 20.00 έως και τη Δευτέρα και ώρα 01.00, επιτρέποντας την κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί του Σαββάτου.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης λαμβάνοντας υπόψη:

  • τη σταδιακή χαλάρωση και αποκλιμάκωση των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού
  • τη δραστική μείωση της χρήσης της προσωρινής πεζοδρόμησης από τους πεζούς εξαιτίας του καλοκαιρινού καύσωνα
  • την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης από την αύξηση της κίνησης από και προς τις παραλίες του Δήμου
  • αιτήματα πολιτών και επαγγελματιών που επιθυμούσαν την άρση της πεζοδρόμησης το πρωί της Κυριακής,

εισηγήθηκε στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων την κατάργηση των λοιπών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την εφαρμογή ρύθμισης πεζοδρόμησης μόνο της εθιμικής παράδοσης που ισχύει κάθε χρόνο για την καλοκαιρινή περίοδο και για τις ώρες 20.00 – 01.00.

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων συνεδρίασε την 8/7/2020 και με την απόφαση υπ΄αριθ. 18/8-7-2020 ενέκρινε ομόφωνα  την πρόταση του Δημάρχου για την εφαρμογή της εθιμικής παράδοσης που ισχύει κάθε χρόνο και αφορά την πεζοδρόμηση κάθε μέρα κατά τις ώρες 20.00 – 01.00.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 9/7/2020}