Έρχεται το 2ο διεθνές συνέδριο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων ENIRΙSST και ENIRISST plus διοργανώνουν το 2ο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Συνδυασμένες Μεταφορές: Καινοτομίες στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων», παρέχοντας μια ουσιαστική ευκαιρία για τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων να συζητήσουν τις καινοτομίες στη διασυνδεσιμότητα των μεταφορών, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου αφορούν την καινοτομία στον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την οικονομική τους συμβολή και σχετίζονται ειδικά με τις συνδυασμένες μεταφορές. Δίνεται έμφαση στα οικονομικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις και χρηματοδότηση έργων σε υποδομές συνδυασμένων μεταφορών.

Οι επιστημονικές δράσεις θα λάβουν χώρα από την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και κορυφώνονται με το Διεθνές Συνέδριο «Συνδυασμένες Μεταφορές: Καινοτομίες στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων»  στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2021.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες και το διεθνές συνέδριο πραγματοποιούνται υβριδικά, όπου μεγάλο μέρος των δράσεων θα γίνουν κυρίως διαδικτυακά, ενώ οι δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του ΑΣΤΗΡ-ΕΓΝΑΤΙΑ στην Αλεξανδρούπολη θα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης live-streaming.

Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση των εργασιών θα πρέπει να γίνει εγγραφή των συμμετεχόντων. Για τους συμμετέχοντες δια-ζώσης τηρούνται πλήρως τα μέτρα υγειονομικής προστασίας,  σύμφωνα με το ΦΕΚ 4406/24.09.2021.

Οι εγγραφές της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητών, ερευνητών και ΔΕΠ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα ENIRISST και ENIRISST+ είναι δωρεάν.

Πληροφορίες για το Διεθνές συνέδριο και τις ερευνητικές εργασίες θα βρείτε εδώ και για εγγραφές κάντε κλικ εδώ.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 28/9/2021}